Ljunggren Media har skrivit en artikel om hur man behåller kreativiteten och glädjen i att arbeta som egenföretagare/frilansare. Artikeln publicerades på ett uppslag i Cap & Design. I samma nummer svarade jag och två andra medverkande också på några frågor om att formge för politiska partier samt om eget skapande utanför arbetet (www.mialjunggren.se). Frågor & svar publicerades under den återkommande rubriken ”Designkommissionen”. Cap & Design sommarnummer var välfyllt med läsvärda artiklar och inspiration. Rekommenderas!