Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. I samarbete med dem har Ljunggren Media tagit fram informationsgrafik och rörligt media. Det är ett nöje att jobba med Prevent – de förespråkar en bra arbetsmiljö som innebär att alla jobbar säkert och mår bra vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet.
En ”vinn-vinn-situation” för alla i vårt samhälle.