Nyhetsbrev För Danske Bank

Nyhetsbrev

Projektbeskrivning

Kund: Danske Bank
Uppdrag: Nyhetsbrev

Ljunggren Media skriver och producerar nyhetsbrev för Danske Bank. Både för Privat och Företagskunder.
(Löpande uppdrag för och i samarbete med Danske Bank.)

Skog & Ekonomi

Skog & Ekonomi är både en folder och ett nyhetsbrev som produceras för Danske Banks Skog & Lantbrukskunder. Nyhetsbrevet som skickas via e-post länkas till den 12-sidiga foldern  som ligger publicerad på www.danskebank.se. (Löpande uppdrag för och i samarbete med Danske Bank.)

Målinriktad kommunikation

Nyhetsbrev, kampanjmejl, eDR, informationsmejl – det finns många olika sätt att kommunicera via e-post. Det här är ett exempel på ett kampanjmejl för Danske Bank.

Vill du veta mer?