Grafisk profil åt Cajalma AB

Grafisk profil åt Cajalma AB

En stor del av Cajalmas framgång är kombinationen av kompetens, erfarenhet, kreativitet och inte minst personlighet. Ljunggren Media fick det roliga uppdraget att skapa en ny grafisk profil och logotype, webbsida, mallar samt en mängd olika arbetsmaterial och...
Ny webbplats åt bleck arkitekter ab

Ny webbplats åt bleck arkitekter ab

Ljunggren Media har tillsammans med de härliga arkitekterna på bleck ab formgett och producerat deras nya hemsida www.bleck.se Med fokus på skolmiljöer Arkitekterna på bleck har många intressanta och roliga projekt. De hade ett mycket stort material att välja bland...
Informativa nyhetsbrev

Informativa nyhetsbrev

I samarbetet med Danske Bank producerar Ljunggren Media löpande innehåll till nyhetsbrev via e-post. Privatekonomiska tips, information till företagare och specialiserad kommunikation till skogsägare samt inbjudningar för nischade event.   Skog & Ekonomi Skog...
Intervju med DaySpa för Danske Bank

Intervju med DaySpa för Danske Bank

Med sinne för nytänkande, design och entreprenörskap har de två vännerna skapat ett framgångsrikt koncept. Med framgång följer också utmaningar – att ta vara på glädjen och inte fastna i problem är en del av succén. Läs hela artikeln ”Mod och innovation skapade...
Artikel i Cap&Design

Artikel i Cap&Design

Ljunggren Media har skrivit en artikel om hur man behåller kreativiteten och glädjen i att arbeta som egenföretagare/frilansare. Artikeln publicerades på ett uppslag i Cap & Design. I samma nummer svarade jag och två andra medverkande också på några frågor om att...